Consiliul Local

HCL Bustuchin nr.1 din 27.01.2017 aprobare Plan de lucrări sau acțiuni de interes local , pentru anul 2017

HCL Bustuichin nr.2 din 27.01.2017 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale

HCL Bustuchin nr.4 din 27.01.2017 transformare post contractual de asistent medical comunitar

HCL Bustuchin nr.5 din 13 februarie 2017 actualizarea indicatorilor teh-economici ptr. investiția Sistem de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate menajere

HCL Bustuchin nr.6 din 13 februarie 2017 actualizaee indicatori teh.ec. DC 32 Bustuchin – Valea Pojarului

HCL Bustuchin nr.7 din 13 februarie 2017 actualizare indicatori teh.ec. Modernizare Dc 30 Poiana-Seciuri – Poienița

HCL Bustuchin nr.8 din 13.02.2017 actualizare indicatori teh.ec. Construire Cămin Cultural Multifuncțional, com. Bustuchin, jud. Gorj

HCL Bustuchin nr.9 din 13 februarie 2017 privind aprobarea valorii actualizate a inv. Construire bloc locuințe sociale

HCL Bustuchin nr.10 din 13 februarie 2017 asiguraea finanțării de la bugetul local a proiectului ”Pași către meserie!”

HCL Bustuchin nr.11 din 24.02.2017 aprobare retea scolara pentru anul 2017 – 2018

HCL Bustuchin nr.12 din 24 martie 2017 privind aprobarea proiectului Modernizare retea stradală de iluminat public

HCL Bustuchin nr.13 din 24 martie 2017 aprobare valoare actualizata inv. Construire bază sportiva multifuncțională

HCL Bustuchin nr.14 din 24 martie 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Bustuchin pentru anul 2017

HCL Bustuchin nr.15 din 24 martie 2017 privind utilizarea excedentului bugetar în anul 2017

HCL Bustuchin nr.16 din 31 martie 2017 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea și salubrizarea localității, pt anul 2017

HCL Bustuchin nr.17 din 31 martie 2017 transformare funcție publică de inspector principal

HCL Bustuchin nr.18 din 31 martie 2017 aprobarea bugetului SC Bustedil Prest SRL, pt anul 2017

HCL Bustuchin nr.19 din 31 martie 2017 privind alegerea președintelui de ședință

HCL Bustuchin nr.20 din 14 apriprilie 2017 privind achiziționarea unor mijloace fixe

HCL Bustuchin nr.22 din 26 mai 2017 aprobare Regulament eliberare acord și aviz de funcționare agenți economici

HCL Bustuchin nr.23 din 26 mai 2017 aprobare cont de încheiere a exercițiului bugetar pt. anul 2016

HCL Bustuchin nr.24 din 26 mai 2017 aprobare bilanț contabil SC Bustedil Prest SRL

HCL Bustuchin nr.25 din 26 mai 2017 aprobare indicatori tehnico – economici centrală fotovoltaică

HCL Bustuchin nr.26 din 04 iunie 2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 363.969 USD de Fodul Român pentru Eficiență Energetică

HCL Bustuchin nr.27 din 13 iunie 2017 aprobare valoare proiect Modernizare drumuri de interes local si scrisoare de garanție de FNGCIMM SA

HCL Bustuchin nr.28 din 30 iunie 2017 privind organizarea Festivalului folcloric IUSTINA BALUTEANU, ediția a XIII-a, Bustuchin 28-30 iulie 2017

HCL Bustuchin nr.29 din 30 iunie 2017 privind alegerea președintelui de ședință pe următoarele trei luni

HCL Bustuchin nr.30 din 28 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din familia bugetara ”administrație”

HCL Bustuchin nr.31 din 28 iulie 2017 privind suplimentarea nr. de asistenți personali

HCL Bustuchin nr.33 din 05.09.2017 privind rectificare bugetului local pe anul 2017, etapa a I-a

HCL Bustuchin nr.34 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea Zilei internaționale a persoanelor vârstnice

HCL Bustuchin nr.35 din 29 septembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, etapa a II-a;

HCL Bustuchin nr.36 din 29 septembrie 2017 privind prelungirea perioadei de tragere a împrumutului contractat de la CEC Bank

HCL Bustuchin nr.37 din 29 septembrie 2017 privind alegerea președintelui de ședintă pe următoarele trei luni

HCL Bustuchin nr.38 din 29 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanților CL Bustuchin în Consiliul de Administrație a L.T. Bustuchin

HCL Bustuchin nr.39 din 29 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentantului CL Bustuchin în Comisia de Evaluare și asigurare a calității învățământului

HCL Bustuchin nr.40 din 29 septembrie 2017 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului com. Bustuchin

HCL Bustuchin nr.41 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea tarifului de salubrizare pentru agenții economici și instituțiile publice din caom. Bustuchin

HCL Bustuchin nr.42 din 29 septembrie 2017 privind alocarea sumelor necesare pentru racordarea utilizatorilor la rețeaua de canalizare

 

 

Comments are closed.