Comuna Bustuchin

Comuna Bustuchin este situata în partea de vest a judetului Gorj pe cursul râului Amaradia si are ca vecini: la vest comuna Berlesti si Albeni , la nord comuna Rosia de Amaradia, la sud comuna Logresti si la est judetul Vâlcea.Comuna Bustuchin alcatuita din 8 sate (satul de centru-Bustuchin, Cionti, Motorgi, Namete, Poiana Seciuri, Poienita, Pojaru si Valea Pojarului) a fost aprobata ca organizare administrativ-teritoriala prin Legea nr. 2/1968.Accesul in comuna se face doar pe drumul national 67 B Tg. Jiu – Dragasani si judetean 675 C.Este situata la 47 de km de Tg. Carbunesti, la 70 km de Tg. Jiu si la 75 km de Craiova.Principalele forme de relief ale teritoriului administrativ sunt dealurile colinare, care fac parte din Piemontul Getic. Acestea au altitudini variabile, situate între 455 m – dealul Pojaru si 516 m – dealul Seciuri, pe care s-au dezvoltat satele Pojaru, respectiv Poiana Seciuri.Reteaua hidrografica a comunei Bustuchin este reprezentata prin pârâul Amaradia, care strabate comuna de la nord la sud. Pârâul Amaradia (prin pozitia sa de ax al comunei) constituie un element esential în stabilirea masurilor de dezvoltare urbanistica a teritoriului si a localitatilor componente, lucru confirmat si de faptul ca localitatile Bustuchin, Poiana Seciuri, Pojaru si Valea Pojarului s-au dezvoltat de-o parte si de alta a sa.Pe teritoriul comunei pârâul primeste o serie de afluenti de importanta mai redusa, dintre care amintim: pârâul Caliman, pârâul Cioclai, pârâul Porcului, pârâul Curmaturii, pârâul Ciuturii, pârâul Mesteacanului, pârâul Gârnitei, pârâul Dumitrei etc.Debitele de apa înregistrate, au valori diferite în functie de regimul de precipitatii, anual înregistrându-se viituri de primavara (februarie – mai), când apele din ploi se adauga apelor rezultate din topirea zapezilor; ca si viiturile de toamna cu o frecventa mai mica si debite mai scazute decât cele de primavara.Vara, debitul apelor scade, iar pe timp secetos, pâraiele ramân complet fara apa.Clima de pe teritoriul administrativ al comunei Bustuchin este temperat – continentala cu influente mediteraneene, cu veri calduroase si ierni moderate, cu precipitatii neuniforme repartizate în timp.Zona depresionara din care face parte comuna, este protejata de Muntii Parâng, astfel încât vânturile reci dinspre nord si nord-est nu se resimt. Acest areal climatic relativ blând, cu temperaturi moderate si precipitatii abundente se datoreaza si maselor de aer cald dinspre nord si sud-vest.Temperatura medie anuala în întreaga zona depresionara este de 10° C în depresiune si de 11°C în zona dealurilor. Media temperaturilor în luna cea mai friguroasa a anului, este de 1,3° C, iar media lunii iunie, luna cea mai calduroasa a anului este de 20° C.Numarul zilelor cu ploi este în medie de 96 pe an, având însa osclilatii în ultimii ani.Ca factori de degradarea mediului putem semnala fenomenele de eroziune si alunecarile de teren desi s-au efectuat lucrari pentru stoparea lor.Împrejurimile comunei Bustuchin sunt acoperite de paduri care realizeaza o permanenta si intensa oxigenare a atmosferei.Pentru relansarea economica a localitatilor comunei Bustuchin au fost facute o serie de propuneri odata cu analiza critica a situatiei existente dar, îndeosebi, la prezentarea evolutiei posibile, în perioada urmatoare, evolutie bazata pe reabilitarea parteneriatului existent din agricultura si economia forestiera, dar si de initiere a unor activitati de tip industrial prin intreprinderi mici si mijlocii sau a unor activitati de agroturism.Prin realizarea propunerilor respective se asigura în acelasi timp noi locuri de munca pe teritoriul comunei luând în considerare faptul ca forta de munca disponibilizata din activitatile de minerit si petroliera are o calificare corespunzatoare.Populatia totala: 3862 locuitori

Comments are closed.