HCL Bustuchin şi rapoarte anuale consilieri locali

Dispoziția nr.503 din 23.11.2017 convocare CL Bustuchin în ședință ordinară pe data de 29.11.2017

Proiect de hotarâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bustuchin

Proiect de hotarâre privind exprimarea acordului CL Bustuchin pentru cesiunea contractului de închiriere nr.7228 din 06.11.2006

Proiect de hotarare rectificare buget local, etapa a IV-a

Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de la bugetul local pentru organizarea Zilei Naționale a României și a Sărbătorilor de iarnă;

Proiect de hotarâre rectificare buget local etapa a III-a

Dispoziție privind convocarea CL Bustuchin în sedintă ordinară pe data de 27.10.2017

Proiect de hotarare pentru premierea sportivei Stoenescu Steliana-Nicoleta

Proiect de hotarare aprobarea agendei culturale pentru anul 2018

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

Proiect de hotarare pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al com. Bustuchin

Dispoziție convocare CL Bustuchin în ședință ordinara pe data de 29.09.2017

Proiect de hotarare rectificare buget local pe anul 2017, etapa a II-a

Proiect de hotarare prelungire perioadă de tragere a împrumutului contractat de la CEC Bank

Proiect de hotarare desemnare reprezentant CL Bustuchin în CEACI

Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului com. Bustuchin

Proiect de hotarare pentru a organiza Ziua Internationala a persoanelor varstnice

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților CL Bustuchin în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Bustuchin

Proiect de hotarare privind alocarea sumelor necesare pt. racordarea utilizatorilor la rețeua de canalizare

Proiect de hotarare alegere președinte de ședință

Dispoziția nr.399 din 31 august 2017 convocare CL Bustuchin în ședință extraordinară pe data de 05.09.2017

Proiect de hotarâre rectificare buget local, an 2017, etapa a I – a;

Dispozitie convocare sedinta ordinara din data de 25.08.2017

Proiect de hotarare încetare aplicabilitate HCL Bustuchin nr.54 din 31 august 2015

Dispozitie convocare CL Bustuchin in data de 28.07.2017

Raport privind analiza stadiului de inscriere a datelor în registrul agricol

Proiect de hotarare – suplimentare nr. asistenti personali

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului

Anexa la Proiectul de hotarâre privind stabilirea salariilor de bază

Dispoziție convocare CL Bustuchin in sedinta ordinara in data de 30.06.2017

Proiect de hotarâre alegere președinte de ședință

Proiect de hotarare aprobare organizare – Zilele comunei Bustuchin, 28 – 30 iulie 2017

Analiza activității desfăsurate la SPCLEP Bustuchin, pe semestrul I 2017

Dispoziție convocare CL Bustuchin în sedinta extraordinara pe data de 13 iunie 2017

Proiect de hotarâre aprobare valoare și scrisoare de garanție de FNGCIMM SA IFN

Dispoziție convocare CL Bustuchin în ședință extraordinară în data de 04.06.2017

Proiect de hotarare pt. aprobarea contractării unei finanțări rambursabile de la FREE

Dispozitie convocare CL Bustuchin în sedinta ord. în data de 26 mai 2017

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pt. anul 2016

Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil și a contului de profit și pierdere pt. SC Bustedil Prest SRL Bustuchin la data de 31 decembrie 2016

Proiect de hotarare pentru eliberarea acordului și a autorizației de funcționare

Proiect de hotarare aprobare indicatori tehnico-economici Centrala fotovoltaică

Dispoziție convocare CL Bustuchin în ședință ordinară în data de 28.04.2017

Proiect de hotarare desemnare reprez. AGA SC Salubris Gilort SRL

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544 din 2001, pentru anul 2016

Raport transparenta decizională pt anul 2016

Sedinta extraordinara din 14.04.2017

Dispozitie convocare CL Bustuchin în ședința ordinară din 31.03.2017

Proiect de hotarâre înfrumusețare și salubrizare comuna

Proiect de hotarâre alegere președinte de ședintă pe următoarele trei luni

Proiect de hotarare aprobare buget SC Bustedil Prest SRL

Proiect de hotarâre transformare funcție publică

Dispozitie convocare CL Bustuchin in sedinta extraordinara in data de 24.03.2017

Proiect de hotarare buget local -2017

Proiect de hotarare aprobarea utilizarii excedentului bugetar, in anul 2017

Proiect de hotarare aprobare valoare actualizata inv. Construire baza sportiva multifunctionala

Proiect de hotarare indicatori iluminat public stradal

Ordinea de zi a ședinte CL Bustuchin din data de 24 februarie 2017

Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 13.02.2017

Raport de activitate, pe anul 2016, consilier Popa Nicolae

Raport de activitate pe anul 2016, consilier Enciu Constantin

Raport de activitate pe anul 2016, consilier, Malea Sevastian

Raport de activitate pe anul 2016, consilier local Halângă Valerian

Raport de activitate pet.anul 2016, consilier Ciocea Ion – Constantin

Raport consilier local, Patrulescu Cornel – Liviu

Raport consilier local Popa Virgil

HCL nr.38 din 30.12.2016 prelungire perioadă de tragere împrumut CEC BANK

HCL nr.37 din 30.12.2016 privind alegerea presedintelui de sedintă

HCL nr.36 din 30.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale

Ordinea de zi a sedintei ord. a CL Bustuchin din 27.01.2017

HCL nr.29 din 25.11.2016 aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pt.anul 2017

HCL nr.30 din 25.11.2016 privind organizarea sarbatorilor de iarna

HCL nr.31 din 25.11.2016 sprijin financiar pentru biserici

 HCL nr.32 din 25.11.2016 aprobarea premierii sportivei Stoenescu Steliana

HCL nr.33 din 25.11.2016 rectificare BVC Bustedil Prest SRL

HCL nr.34 din 25.11.2016 cofinantarea proiectului ECOBUST

Dispozitie convocare CL Bustuchin în sedinta ordinara în data de 30.12.2016

Proiect de hotarare prelungire perioada de tragere împrumut intern

Proiect de hotarare alegere presedinte de sedinta

Disp.conv. CL Bustuchin din data de 13.12.2016 si proiecte de hotarare

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017

Dispozitie convocare CL Bustuchin in data de 25.11.2016 si proiecte de hotarare HCL nr.27 din 28.10.2016 aprobare Agenda Culturala pentru anul 2017 

Proiect de hotarare rectificare buget 2016 etapa a-VII-a Dispozitie convocare CL Bustuchin in sedinta extraordinara pe data de 06.11.2016 Ordinea de zi a sedintei ordonare din data de 28-10-2016 Ordinea de zi a sedintei extraordinare a CL Bustuchin din data de 21-10-2016 si proiecte de hotarare HCL Bustuchin nr.25-din-30-09-2016 privind alegerea presedintelui de sedinta HCL Bustuchin nr-24-din-30-09-2016 privind închirierea imobilului Moara comunala Poiana-Seciuri HCL Bustuchin nr.23-din-30-09-2016 desemnare reprezentanti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Bustuchin HCL Bustuchin nr.22 din 30-09-2016 privind ajustarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare HCL-Bustuchin nr. 21 din 30-09-2016 privind organizarea Zilei persoanelor varstnice HCL- Bustuchin nr.20 din 30-09-2016 modificare si completare inventar domeniul public HCL-Bustuchin nr.19 din 30-09-2016 rectificare buget,etapa a VI-a Ordine de zi sedinta ordinara din 30 09 2016 si proiecte de hotarare HCL Bustuchin nr.18 din 23 august 2016 privind aprobarea proiectului Refacere și consolidare terasamente pe DC 31 C și DC 31 A; HCL Bustuchin nr.17 din 23 august 2016 privind modificarea normei de hrană acordată personalului din cadrul Poliției Locale Bustuchin; HCL Bustuchin nr.16 din 23 august 2016 pentru transformarea postului de asistent medical comunitar debutant în asistent medical comunitar PL HCL Bustuchin nr.15 din 23 august 2016 privind aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici ai investiției Asigurarea scurgerii apelor puviale pe drumurile de interes local din com. Bustuchin, jud. Gorj HCL Bustuchin nr.14 din 23 august 2016 privind implementarea proiectului Modernizare infrastructură apă și apă uzată;  HCL Bustuchin nr.13 din 23.08.2016 atribuire in folosință gratuită a suprafeței de 1,00 mp; HCL Bustuchin nr.12 din 23.08.2016 rectificare buget local, etapa a v-a HCL Bustuchin nr.11 din 23.08.2016 aprobare ind.th.ec. ”Modernizare infrastructură apă și apă uzată” HCL nr.25 din 25 martie 2016 Program de masuri gospodărire si salubrizare localitatate HCL nr.26 din 25 martie 2016 aprobare concesionare imobile HCL nr.27 din 25 martie 2016 aprobare valoare actualizata Cămin Cultural Multifuncțional Bustuchin Raport activitate consilier local Malea Sevastian , an 2015 Raport gestionarea patrimoniului public al com.Bustuchin, an 2015 Raport de activitate consilier Enciu C-tin, an 2015 Raport de activitate consilier local  Ciocea Ion-C-tin, an 2015 Raport de activitate consilier local Popa Nicolae, an 2015 Raport de activitate consilier local Dr. Lupulescu Dorin, an 2015 HCL Bustuchin nr.16 din 16.03.2015 aprobare indicatori tehnico-economici ptr. inv. Construire bloc locuinţe sociale HCL Bustuchin nr.15 din 16.03.2015 aprobare indicatori tehnico-economici ptr.inv. Cămin Cultural Multifuncţional  Bustuchin HCL nr.6 din 11.02.2015 HCL nr.7 din 11.02.2015 HCL nr.8 din 11.02.2015- aprobare buget local pe anul 2015 HCL nr.9 din 11.02.2015 HCL nr.1.2015 excedent bugetar 2014 HCL nr.2.2015 Plan ocupare fp.2015 HCL nr.3. 2015 Plan de actiuni sau lucrări , ptr.anul 2015 HCL nr.4.2015 asistenţi personali HCL nr.5.2015 organigrama Raport anual de activitate , consilier local CROITORU ION, an 2014 Raport anual de activitate , consilier local ENCIU CONSTANTIN, an 2014 Raport anual de activitate consilier local POPA VIRGIL, an 2014 Raport anual de activitate, consilier HALÂNGĂ VALERIAN, an 2014 Raport anual de activitate, consilier local MALEA SEVASTIAN – 2014 Raport anual de activitate, consilier Borcan Nicolae, an 2014 Raport anual de activitate, consilier Ciocea Ion-Constantin, an 2014

Comments are closed.