COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, CONTROLUL ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

          Definitii

  • Activitate operațională, integratoare, de Ingrijire normativă Sunt ca principal SCOP evolutiei stimularea complexe un localităților, Prin realizarea strategiilor de Dezvoltare pe Termen Scurt, Mediu ȘI pulmonar, de Ingrijire Urmareste stabilirea directiilor Dezvoltării Spatiale o localităților urbane ȘI rurale, în Acord cu Potențialul acestora ȘI cu aspirațiile locuitorilor de ingrijire ȘI Cuprinde Toate localitatile Țării, versiunea organizate Rețea, pe Baza ierarhizării ȘI distribuției echilibrate ale acestora în teritoriu; aplicarea obiectivelor Sunt Vedere intreg Teritoriul administrativ al oraselor ȘI comunelor Sau ZONA DIN acestea.
  • Ansamblul guvernează Nașterea ingrijire regulilor, Dezvoltarea ȘI Amenajarea rațională a urbane aglomerărilor.
  • Ansamblul activităților de organizare a componentelor materiale (Economice cadru natural, resurse, cadru construit, Populatie etc.) ale unităților teritoriale de locuire (sat, comuna, oras, zona, teritoriu Național etc.), în scopul îmbunătățirii Calității Vieții
  •  

Comments are closed.